html> Jan Vestergaard

Jan's Hjemmeside

Min frimærkesamling.

Haslev Postkontor og de underlagte posthuse

Jeg har valgt at lade denne samling dreje sig om Haslev Postkontor og de underlagte posthuse.

Samlingen indeholder filateli og stempler fra 1870, hvor Haslev fik egne stempler og frem til postcentrene overtog afstemplingen fra posthusene kort før 2000.

Jeg har både medtaget stempler på blanketter, klip, breve/kort og andet stemplet på Haslev Postkontor og de underlagte posthuse i Dalby, Terslev, Rønnede, Tureby og Bråby.

Ved katalogiseringen er primært brugt kataloget fra Vagn Jensen: Danmarks Poststempler (opdateret 2006)

Det første posthus i Haslev var placeret i Gamle By ved kirken, hvor det blev etableret i 1850 hos sognefoged Henrik Jensen.

Det blev oprettet 1/7 1862 som BRS (Brevsamlingssted) underlagt Rønnede, og blev betjent af postvognen mellem Rønnede og Ringsted - Haslev havde ikke egne stempler i denne periode.

Da jernbanen 1/10 1870 kom til Haslev flyttede posthuset ned til den nye station, og blev til en MPX (Mindre postekspedition uden eget regnskab) og var underlagt Køge.

Haslev fik i denne forbindelse tildelt nummerstempel 113, der tidligere havde været brugt i Altona i det tidligere danske område i Slesvig-Holsten.

I de efterfølgende år voksede posthuset til selvstændig PXP (Postekspedition) 1/4 1871 og senere til PKT (Postkontor) 1/10 1889

Haslev har siden 1889 været et selvstændigt postkontor med underlagte postekspeditioner i Braaby/Bråby, Rønnede og Tureby samt brevsamlingssteder i Terslev og Dalby.

Posthuset blev 1913 flyttet fra stationen over til det nybyggede posthus ved siden af stationen.

Afstempling af breve er kort før 2000 overgået til postcentrene, og kundebetjeningen flyttede først til en postbutik i SuperBest der senere flyttede til Kvickly/Superbrugsen, og siden er der kommet postbutikker flere andre steder i byen.

Efter at have stået tomt i nogle år er bygningen 2019 solgt og brugt til 6 lejligheder.

De underlagte posthuse er kun medtaget i samlingen med de perioder, hvor de er underlagt Haslev Postkontor.

Postnumre brugt ifbm. Haslev Postkontor:
4682 - Tureby
4683 - Rønnede
4690 - Haslev
4691 - Haslev Postbutikker (i postdistrikt 4690 Haslev)
4695 - Dalby Afhentningssted (i postdistrikt 4690 Haslev)

Poststempler brugt i Haslev

Der kendes disse stempler fra Haslev:

Nummerstempel 113 1871-1883

Lapidarstempel IVa 1870 1890-1891 (2 forskellige)
Lapidarstempel IIIa 1870-1899 (2 forskellige)
Lapidarstempel II 1885-1899 (2 forskellige)

Brotypestempel Ia-1 1899-1908
Brotypestempel Ia-2 1908-1914
Brotypestempel Ia-3 1914-1929
Brotypestempel Ic 1929-1934

Brotypestempel IIIb 1916-1927

Brotypestempel IIb 1923-29 (2 forskellige)
Brotypestempel IIc 1929-1958 (8 forskellige)
Brotypestempel IId 1958-1991 (10 forskellige)

Brotypestempel VII krnr 1 1991-
Brotypestempel VII krnr 2 1991-

Rullestempel 1951-, 1962-77 1987-1990 (3 forskellige)

Maskinstempel B-2 7 bølger højre 1949-1953
Maskinstempel E-2 4 bølger højre 1954-1956
Maskinstempel J-1 4 bølger venstre mellem bogstaver 1954-1959
Maskinstempel J-1 4 bølger venstre små bogstaver 1969-1974
Maskinstempel J-1 4 bølger venstre store bogstaver 1959-1969

Tekstmaskinstempel 422 Haslev 100 år 1970
Tekstmaskinstempel 434 Gisselfeld små bogstaver 1971-1985
Tekstmaskinstempel 434 Gisselfeld store bogs taver 1986-1990
Tekstmaskinstempel 505 Skolebyen i det grønne små bogstaver 1974-1985
Tekstmaskinstempel 505 Skolebyen i det grønne store bogstaver 1986-1990
Tekstmaskinstempel 601 Mønter 1978

Særstempel Haslev Filatelistklub 100 år 1977
Særstempel Haslev SJS 50 år 1987
Særstempel Juniordagen Grønlands Postvæsen 1987
Særstempel Haslev Frimærke og Mønt klub 50 år 1987
Særstempel 1989 Haslev Postkontor 100 år 1989
Særstempel Frimærkets Dag 1992
Særstempel Nordjunex 98 1998
Særstempel Nordjunex 98 Ålands Postvæsen 1998

Francostempler - både postvæsenets og private
Diverse andre stempler f.eks. liniestempler, oplysninger om forkert porto, gebyrer, uanbringelighed, efterlysninger m.m.

Poststempler brugt i Rønnede

Rønnede er oprettet 1/10 1826 som MPX - fra 1/4 1844 PXP og fra 1/1 1845 PXP - fra 4/10 1870 MPX underlagt Fakse - fra 11/11 1870 PXP - fra 1/10 1902 PKT.

Rønnede var fra 1/11 1934 underlagt Haslev, og der kendes disse stempler fra perioden:

Brotypestempel IIIc 1934-1937
Brotypestempel IIc 1937-1965 (4 forskellige)
Brotypestempel IId 1966-1990 (2 forskellige)

Brotypestempel VII 1991-

Poststempler brugt i Thureby/Tureby

Thureby er oprettet 4/10 1870 som BRS Thureby underlagt Køge
Fra 1/4 1871 BRS Thureby underlagt Køge, fra 1/5 1873 MPX, fra 1/4 1881 PXP
Fra 1/10 1916 blev Tureby PXP underlagt Haslev
Fra 1/1 1987 PXP underlagt Køge og posthuset blev nedlagt 15/11 1993

Tureby var 1/10 1916-31/12 1986 underlagt Haslev, og der kendes disse stempler fra perioden:

Brotypestempel IIIb 1914-1929
Brotypestempel IIIc 1950-1952 og 1960
Brotypestempel IIc 1930-1960 (2 forskellige)
Brotypestempel IId 1960-1990 og 91- (3 forskellige)

Poststempler brugt i Braaby/Bråby

Braaby er oprettet 1/7 1925 som PXP underlagt Haslev
1957 skiftede man navn til Bråby
Postekspeditionen blev nedlagt 31/5 1964

Postekspditionen var placeret på stationen
Stationen blev nedgraderet til trinbræt i 1960
Trinbrættet blev sløjfet i 1972

Bråby var i hele perioden underlagt Haslev, og der kendes disse stempler:

Braaby

Brotypestempel IIb 1926-1930
Brotypestempel IIc 1933-1957 (2 forskellige)

Bråby

Brotypestempel IId krnr 1 1958-1964
Brotypestempel IId krnr 2 1958-1964

Poststempler brugt i Dalby

Dalby er oprettet som BRS underlagt Haslev 1/10 1961

Dalby var i hele perioden underlagt Haslev, og der kendes disse stempler:

PR stempel IId 1961-1986
Parantesstempel IId 1987-1990 (2 forskellige)

Poststempler brugt i Terslev

Terslev er oprettet som BRS underlagt Haslev 1/4 1964

Terslev var i hele perioden underlagt Haslev, og der kendes disse stempler:

PR stempel IId 1964-1982