Jan's Foto Herbarium 

HERBARIUM

Jeg har altid brugt megen tid i naturen, og interessen er både for fugle, dyr, planter og meget andet.

I skoletiden lavede jeg selvfølgelig en samling af pressede blomster fra naturen - eller med et finere ord et herbarium - det findes ikke mere, men jeg har her i en alder af 60 år taget interessen lidt op igen.

Denne gang bliver det dog i fotoform her i dette lille foto-herbarium, og jeg har både medtaget vilde planter, havens planter, havens ukrudt samt stueplanter.

Fordelen ved at lave det som foto er også at ikke alle blomster egner sig til presning f.x. træer, solsikker, bjørneklo og en del andre er lidt store ;-)

Andre kan være uegnede til presning af andre grunde f.x. mælkebøtte

Herbariet indeholder primært billeder fra egen have eller fra egne ture i naturen.

Herbariet er startet 2018, men en del af billederne er noget ældre, og har ligget på en computer eller de ældste i en skuffe som papirbilleder, der er fundet frem nu i foråret 2018 og scannet ind.

Sidenumre 00000-99999 er mest for min egen skyld, så jeg kan overskue rækkefølgen og de er egentlig ikke nødvendige.

Herbariet er ikke tænkt som godnatlæsning, men mere som et opslagsværk, så jeg kan huske, hvad jeg har haft i haven, og har set på ture i nærheden.

Navnene på blomsterne er de almindelig brugte på Haslev-egnen, hvor jeg kommer fra - de kan variere lidt alt efter, hvor i landet, man befinder sig, og da det ikke tænkt som en lærebog i den danske flora, så har jeg ikke medtaget de latinske navne.

Her er medtaget Et- og To-årige blomster, der skal sås årligt - eller sår sig selv
Desuden er medtaget stauder og løgplanter, der kommer igen år efter år.
Der er også medtaget buske og træer
Ukrudt og vilde planter har også deres eget afsnit på samme måde som Stuelanter og terrasseplanter
Der er dog en del grænsetilfælde f.x. stueplanter og haveplanter brugt på terrassen - det vil så være lidt tilfældigt, hvor de er placeeret.

Af kameraer er brugt et Sony A700, et Canon Powershot G9, indscannede papirbilleder og en mobiltelefon, så det er heller ikke tænkt som den store foto-kunst.

Jeg har indtil videre ingen anelse om, hvad det skal ende med - foreløbig er det lige startet og er "kun for sjov" - både med at samle billederne og lave hjemmesiden ;-)